Persoonlijke gegevens contactpersoon

Voor en achternaam

Telefoonnummer

Email adres

Voeg hier uw geldige legitimatiebewijs bij


Gegevens stichting

Statutaire naam

Statutaire vestigingsplaats

Adres stichting

Kamer van Koophandel nummer

Omschrijving gewenste wijziging(en)

Voeg hier een kopie van het volledige afschrift van de huidige (door een notaris getekende) statuten bij. Indien u niet over een getekend afschrift van de statuten beschikt kunt u deze opvragen bij de Kamer van Koophandel, zij brengen hiervoor wel kosten bij u in rekening.

Voeg hier de eventueel opgestelde nieuwe statuten/tekst in Word bij. Wij laten u zo spoedig mogelijk weten of het mogelijk is via StartStichting middels deze statuten/statuten de statuten bij ons te wijzigen.

Voeg hier een getekend kopie van een uittreksel uit de notulen van de vergadering waarin is besloten tot statutenwijziging. In de huidige statuten staat vermeld aan welke voorwaarden de vergadering(en) om tot het besluit tot statutenwijziging te komen dient/dienen te voldoen. Indien deze algemene bestuursvergadering(en) nog moet(en) plaatsvinden kunt u de notulen ook nadat het door ons toegezonden concept is besproken naar ons mailen.

De naam en legitimatiebewijzen van het bestuurslid/de bestuursleden die de akte van statutenwijziging zal/zullen ondertekenen:

Door verzending van uw aanvraag geeft u aan akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.