Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI)

Een SBBI (sociaal belang behartigende instelling) hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die zij ontvangt.

Uw organisatie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft.

Indien de activiteiten van uw stichting niet aan de voorwaarden voor een ANBI voldoen of u wil geen ANBI status aanvragen maar de activiteiten van uw stichting wel een maatschappelijke waarde hebben kan de stichting wellicht een sociaal belang hebbende organisatie zijn (SBBI) zijn.

De meest actuele informatie omtrent de eisen die gesteld worden aan een SBBI kunt u vinden met behulp van onderstaande link op de website van de Belastingdienst.

http://www.belastingdienst.nl/…

 

Steunstichting SBBI

Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek. Om uw stichting aan te merken als steunstichting SBBI moet uw stichting voldoen aan de voorwaarden van én worden aangemeld bij de Belastingdienst.

Om giften aan een steunstichting SBBI te stimuleren zijn eenmalige giften van donateurs aan een steunstichting SBBI aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

De meest actuele informatie omtrent de eisen die gesteld worden aan een steunstichting SBBI kunt u vinden met behulp van onderstaande link op de website van de Belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl/…