oprichten
  1. U vraagt de oprichting hier aan en vult de gevraagde gegevens in. U voegt van iedere bij de oprichting betrokken persoon een kopie van het geldige legitimatiebewijs toe. Wij controleren vervolgens wettelijk verplicht een aantal registers, zoals de Basisregistratie Personen (BRP), het faillissementenregister, het curateleregister en doen een verplichte wwft controle.
  2. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen nemen wij telefonisch contact met u op voor het doorspreken van uw wensen.
  3. Wij stellen de statuten op en mailen u binnen enkele werkdagen ter beoordeling een concept, zodra u akkoord bent met het concept kunnen we een afspraak inplannen voor de ondertekening van de oprichtingsakte met daarin de statuten. Bij de ondertekening van de akte dient minimaal één bestuurslid aanwezig te zijn. Ons kantoor is gevestigd in Dronten, Flevoland.
  4. Onze factuur dient vóór het ondertekenen van de oprichtingsakte te zijn voldaan en binnen 14 dagen na uw ontvangst van onze e-mail met de conceptakte en onze factuur.
  5. U ontvangt van ons een schriftelijk én een digitaal afschrift van de oprichtingsakte.
  6. Wij verzorgen de inschrijving van de stichting en haar bestuurders bij de Kamer van Koophandel. De inschrijving in de Kamer van Koophandel wordt over het algemeen op de dag van oprichting of de daaropvolgende werkdag verwerkt. U ontvangt van ons een digitaal uittreksel uit de Kamer van Koophandel.
  7. Let op, door de toezending van het aanvraagformulier geeft u ons opdracht de Stichting voor u op te richten en geeft u aan akkoord te zijn met de daaraan verbonden kosten. Zodra wij voor u de conceptakte en bijbehorende stukken hebben opgesteld bent u de op de website vermelde kosten aan ons verschuldigd, ook wanneer u de akte niet (meer) wenst te ondertekenen.

oprichten