De notariskosten voor de oprichting van een stichting bedragen met maximaal drie betrokken (rechts)personen €290,- inclusief BTW.

Voormelde kosten zijn inclusief alle voorkomende notariële werkzaamheden, akten, afschriften en de verzorging van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

  • Wanneer er meer dan drie personen bij de oprichting betrokken zijn rekenen wij voor ieder extra persoon € 30,00 inclusief BTW.
  • De Kamer van Koophandel brengt eenmalig € 50,- bij de stichting in rekening voor het ingeschreven staan in het handelsregister. Dit zijn geen notariskosten en een notaris kan deze kosten dan ook niet bij u in rekening brengen. De Kamer van Koophandel zal de stichting na de inschrijving rechtstreeks een factuur sturen.
  • Wijzigingen in de akte kunnen tot 24 uur voor het geplande tijdstip van het ondertekenen van de akte worden doorgegeven. Voor wijzigingen in de akte die daarna worden doorgegeven vragen wij een bedrag van € 25,00 (inclusief BTW). Dit bedrag dient bij het ondertekenen van de akte te zijn of worden voldaan.